خانه   »  فصلنامه شماره سه  »  بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط

بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط

بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط

بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( واحدهای تولیدی حلوا ارده شهرستان اردکان)

محمد شاکر، محمد فتوحی اردکانی، امیر مذهب، حمیدرضا اردکانی

چکیده
در عصر حاضر با توجه به افزایش خرید و پرداخت‌های الکترونیک دستگاه‌های کارت خوان از اهمیت و جایگاهی ویژه‌ای برخوردار گشته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل کارافرینان واحدهای تولیدی حلوا ارده در شهرستان اردکان می‌باشد. نمونه آماری آن شامل ۱۶۰ نفر از افراد کارافرین می‌باشد که به منظور سنجش متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. و با استفاده از نرم افزار SPSS19 به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که امنیت استفاده از کارت خوان‌ها بیشترین تاثیر را با رضایت الکترونیک کارافرینان دارد. همچنین اطمینان دارای بیشترین اثر گذاری بر رضایت الکترونیک کارافرینان دارد. علاوه بر این دسترسی دستگاه‌های کارت خوان دارای کمترین عامل موثر بر رضایت کارافرینان می‌باشد. همچنین بانک‌ها و مسئولین می‌توانند با تبلیغات و پاسخگویی سریع به مشکلات و افزایش دستگاه‌های کارت خوان و ارائه خدمات بیشتر سهم بسزایی در افزایش رضایت الکترونیک کارافرینان داشته باشند.

واژگان کلیدی: دستگاه‌های کارت خوان، رضایت الکترونیک، کارافرینان، کسب و کارهای کوچک و متوسط

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند سید قاسم سلیمی زاویه فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل تورج مجیبی و اکبر مردانی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده مساله اساسی در تحقیق حاضر این است که با توجه به وضعیت صنعت خودرو در کشور چه عواملی باعث ایجاد رضایت مشتریان این صنعت می شود و شرکت های خودروسازی می بایست ...
تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت زهره رضایی *(الف) ، حسین منصوری(ب)، معصومه بخیت(ج)، مرتضی محمدی (د) چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی ...
شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم نیلوفر گودرزی*(الف) ، فرید الدین علامه حائری (ب) چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم در مجموعه سیتی سنتر اصفهان انجام گرفته است. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق، پنج فرضیه تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، تأثیر تصویر ...
بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی: ابر فروشگاه هایپر استار تهران) نویسنده: فهامه محمدی* (الف)، دکتر حسن اسماعیل‌پور(ب) ‌‌‌   ‌‌ چکیده مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. بدین جهت سازمان‌ها همواره در پی راه‌هایی برای جلب رضایت مشتری هستند تا بدین ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top