عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

امین نظام الاسلامی * (الف) حسین محمدی (ب)

چکیده

رفتار مصرف‌کننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساسی در استراتژی بازاریابی است، برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه ارتباط مشتری محسوب می‌گردد که ایده یا تصویر از یک محصول یا خدمت ویژه است که مصرف‌کنندگان را به‌واسطه شناخت نام، لوگو، شعار، یا طرحی از یک شرکت که دارای ایده یا تصویری است، جذب، متصل و حفظ می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند توسط کاربران می‌باشد، که ۲۸۹ پرسشنامه به‌صورت تصادفی در تابستان ۱۳۹۵ در تمام مناطق شهر کرج توزیع گردید، که با استفاده از برآورد مدل لاجیت چندگانه موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ۱۲ متغیر از ۱۷ متغیر انتخاب‌شده در سطح ۵ درصد و ۱۰ درصد معنی‌دار و بر تصمیم افراد بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند تأثیرگذار است، که این ۱۲ عامل عبارت است از: قیمت، وفاداری، مارک، متمایز از دیگران، گارانتی، چشم هم‌چشمی، کشور سازنده، سابقه مصرف، درآمد، خدمات پس از فروش، نوآوری و تبلیغات می‌باشد. بیش‌ترین برند مورداستفاده در ایران، برند سامسونگ می‌باشد. با توجه به چرخه عمر محصول در پرسشنامه حاضر، افراد بیشتر تلفن همراه خود را در زمان بلوغ محصول خریداری می‌‌کنند. پیشنهاد می‌شود به کاربران در انتخاب برند مناسب خود دست به یک انتخاب آگاهانه بزنند و تمامی جوانب مانند: قیمت، ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری و سایر عوامل را در نظر بگیرند و برندها را باهم مقایسه کرده و آنگاه انتخاب نمایند.

واژگان کلیدی: برند، تلفن همراه هوشمند، کرج، سامسونگ، لاجیت چندگانه

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید