خانه   »  فصلنامه شماره سه  »  رابطه میان مرکز کنترل و رضایت شغلی کارکنان فروش

رابطه میان مرکز کنترل و رضایت شغلی کارکنان فروش

رابطه میان مرکز کنترل و رضایت شغلی کارکنان فروش

رابطه میان مرکز کنترل و رضایت شغلی کارکنان فروش شرکت‌های زنجیره‌ای خانه‌وکاشانه

نویسندگان: سلیمه شمس و دکتر محبوبه حلیمی

چکیده
سودآوری رکن اساسی بقای است و یکی از اهداف عمده هر سازمانی پرورش و آموزش نیروی فروش است. برای به تحقق پیوستن اهداف این سازمان لازم است کارکنان فروش را که مهم‌ترین عامل مؤثر در جریان فروش و سودآوری هستند، در نظر داشت. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت فعالیت کارکنان فروش مؤثر است، رضایت شغلی است، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می‌دهند. بنابراین لازم است مدیران بازاریابی به موضوع رضایت شغلی کارکنان فروش، بیش از پیش توجه نشان دهد. از طرفی مرکز کنترل یکی از عواملی است که بر رضایت شغلی افراد تاثیر بسیاری دارد. ما در این پژوهش درصدد یافتن ارتباط میان مرکز کنترل درونی افراد و رضایت شغلی می‌باشیم. جامعه آماری شامل کارکنان فروش شرکت‌های زنجیره‌ای خانه‌وکاشانه می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران با ۶% خطا، ۲۶۲ نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه‌بندی سهمیه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که مرکز کنترل درونی خود شخص نه تنها با رضایت شغلی در ارتباط مستقیم هستند بلکه بطور قابل توجهی در افزایش رضایت شغلی مؤثر است. بر اساس نتایج موجود، بهتر است سازمان‌ها افرادی با انگیزه و با مرکز کنترل درونی بالا را به کار گیرند و یا برای کارکنانشان کلاسهایی در جهت درونی کردن مرکز کنترلشان برگزار نمایند.

واژگان کلیدی: مرکز کنترل درونی، رضایت شغلی، کارکنان فروش، شرکت‌های زنجیره‌ای

 

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد کارکنان؛ با در نظر گرفتن نقش واسط متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی جعفربهاری، شهلا بهاری، مرجان بذله، حمید یاری فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده با توجه به رشد و پیشرفت چشمگیر و پیشرفت فناوری اطلاعات در بازارهای شدیداً رقابتی امروزی، کسب اطلاعات و دانش ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top