تحلیل شکاف کیفیت خدمات فروشگاه‌های الکترونیک با تکنیک وب کوال

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

دکتر حبیب‌اله دانایی (الف)، مریم سلاطی* (ب)

چکیده

با توجه به محبوبیت رو به رشد خرید برخط (آنلاین) در ایران و افزایش کاربران اینترنتی، پیش‏بینی می‏گردد ایران در آینده به بازاری بزرگ برای فروش خدمات به صورت آنلاین گردد. اینترنت با در برداشتن وب‌گاه‌های متعدد و متنوع، به عنوان یکی از مهم ترین محورهای تولید علم، بر فعالیتهای آگاهی رسانی سازمان‌ها و مراکز اطلاع رسانی تاثیر بسیار شگرفی بر جای گذاشته است؛ به گونه ای که آنها وب‌گاه‌های خود را به عنوان راهی برای استفاده از منابع اطلاعاتی در دسترس کاربران مختلف، قرار داده اند. در جامعه رقابتی امروز به منظور حفظ و توسعه پایدار فرایند تولید علم به وسیله وب‌گاه‌ها، جذب مخاطبان بیشتر، و در راستای رسیدن به هدفهای عالی بسط و توسعه تولید علم، ناگزیر از سنجش کیفیت خدمات اطلاع رسانی وب‌گاه‌های سازمان‌ها و مراکز اطلاع رسانی هستیم.
یکی از روش‌های مناسب ارزیابی کیفی خدمات اطلاع رسانی وب‌گاه‌ها، شیوه ای است که بر اساس بازخوردها یا به عبارتی، دیدگاه‌های کاربران و مصرف کنندگان اطلاعات باشد. بنابراین، به منظور آگاهی از سطح انتظارها و ادراکهای آنها از کیفیت خدمات دریافتی از وب‌گاه‌ها، باید از ابزارها و مدلهای «کاربر مدار» مانند ابزار وب کوال استفاده کرد. وب کوال، ابزاری است برای ارزیابی دریافتهای کاربر از کیفیت خدمات اطلاع رسانی وب‌گاه‌ها، دارای چهار بعد رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت و عملکرد وب سایت؛ که در آن کیفیت خدمات هر سازه با طرح چند سوال در یک طیف ده گزینه ای (عملکرد- اهمیت) از نظر کاربران مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: وب کوال، کیفیت خدمات، وب‌گاه‌ها، تحلیل شکاف، عملکرد وب سایت

دانلود مقاله تمام متن
 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید