شرایط و ضوابط پذیرش مقاله

راهنمای پذیرش مقاله

چاپ

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله علمی پژوهشگران در نشریه علمی-پژوهشی پارس مدیر

  • مقاله به هیچ عنوان نباید در نشریه دیگری منتشر شده باشد.
  • مقاله باید توسط خود پژوهشگر نوشته شده باشد.
  • مقاله ای که توسط بیش از یک نفر ارائه می شود باید با رضایت همه افراد باشد.
  • مقاله باید بین ۷ تا حداکثر ۱۵ صفحه باشد.
  • مقاله باید دارای عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری باشد.
  • بخش ادبیات پژوهش الزامی نیست و می‌تواند در همان مقدمه ذکر شود.
  • فهرست منابع حداقل ۵ مقاله فارسی و ۵ مقاله لاتین را شامل شود.
  • مقاله‌ها به صورت word 2003 تا ۲۰۱۳ ارائه شود و به نسخه PDF نیازی نیست.

راهنمای کلی پذیرش مقاله در فصلنامه اختصاصی پارس مدیر

۱- مقاله ها حتما در حوزه تخصصی بازاریابی باشد.

۲- در گام نخست فقط چکیده مقاله ارسال شود.

۳- حتما مشخصات تحصیلی یا سمت (در صورت لزوم) را ذکر کنید.

۴- کوشش کنید چکیده مقاله ۲۰۰ تا ۲۵۰ واژه باشد.

۵- مقاله دارای روش تحقیق علمی باشد و مقالات مروری پذیرش نمی‌شود.

۶- کوشش کنید موضوع تازه باشد و تازگی تکنیک در درجه بعدی اولویت است.

۷- یک هفته پس از ارسال چکیده نتیجه داوری اعلام خواهد شد.