خانه   »  گوناگون  »  به ناشران باید فضای رقابتی داد و رانت ها را از عرصه فرهنگ زدود.

به ناشران باید فضای رقابتی داد و رانت ها را از عرصه فرهنگ زدود.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

گوناگون

ثبت یک دیدگاه

439 بازدید

به ناشران باید فضای رقابتی داد و رانت ها را از عرصه فرهنگ زدود.

گوشه ای از سخنان ریاست محترم جمهور، آقای روحانی در نمایشگاه کتاب

فضای پسابرجام با کتاب، تفکر، فرهنگ و تعمق به مقصد نهایی می‌رسد. بعد از برجام، اقتصاد و سیاست تنها هدف ما نیست بلکه فرهنگ در رأس امور است.

توجه عمومی به اقتصاد فرهنگ ضروری است. کتاب و فرهنگ نماد قدرت نرم ما برای تعامل با ملت هاست. انس با کتاب قدرت ملی ما را در صحنه حهانی ارتقا خواهد داد.

همه دست‌اندرکاران دنیای کتاب که در این کار عظیم هستند بیش از آنکه پول بخواهند از ما آزادی و امنیت می‌خواهند تا ما امنیت و آزادی آنها را تضمین کنیم. دیروز هم مقام معظم رهبری فرمودند که به سینه کسی که انتقاد می‌کند مشت نکوبید.

نقاد را دستگیر نمی‌کنند و به زندان نمی‌برند. نقادی یک نعمت است. البته بحث کسانی که دروغ می‌گویند، اتهام می‌زنند و قدرت ملی را تضعیف می‌کنند جداست. اما کسی که دلسوزانه نقادی می‌کند نباید کتاب، نوشتار و شعرش در پیچ و خم گرفتار شود.

به ناشران باید فضای رقابتی داد و رانت ها را از عرصه فرهنگ زدود.

مطالب مرتبط برچسب

گوشه ای از سخنان ریاست محترم جمهور، آقای روحانی در نمایشگاه کتاب فضای پسابرجام با کتاب، تفکر، فرهنگ و تعمق به مقصد نهایی می‌رسد. بعد از برجام، اقتصاد و سیاست تنها هدف ما نیست بلکه فرهنگ در رأس امور است. توجه عمومی به اقتصاد فرهنگ ضروری است. کتاب و فرهنگ نماد قدرت نرم ما برای تعامل ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top