مقاله ریجکت شده

مقاله ریجکت شده

چاپ

جلوگیری از ریجکت شدن مقاله

در نگارش یک مقاله علمی مهمترین نکته رعایت اصول صحیح روش تحقیق در اولویت نخست قرار دارد. دقت کنید یک عبارت کلیدی وجود دارد: علم از حیث روش اعتبار پیدا می‌کند نه محتوا. بهترین محتوا بدون روش تحقیق علمی، یک کار علمی محسوب نمی‌شود. بنابراین در ارزیابی یک مقاله علمی نخستین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد رعایت روش تحقیق علمی است. زمانی که پژوهشگر مقاله‌ای را به یک ژورنال معتبر ارسال می‌کند پیش از هرچیز شکل ظاهری مقاله بررسی می‌شود. در مجامع علمی لاتین عبارتی وجود دارد به نام In the bin و زمانی بکار می‌رود که یک مقاله فاقد روش تحقیق علمی دریافت می شود. اگر شکل ظاهری مقاله مناسب نباشد بدون هیچ داوری مستقیم به سطل زباله می‌رود. بنابراین باید اصولی را در نگارش مقاله رعایت کنید. این اصول بسیار ساده و کاربردی است.

ریجکت شدن مقاله

برای آنکه مقاله‌ای داشته باشید که در همان نگاه اول ریجکت نشود حتما اصول نگارش مقاله علمی را مطالعه کنید. با رعایت اصول صحیح نگارش مقاله، با هر ژورنال معتبری مکاتبه کنید حتما مقاله شما به مرحله داوری می‌رسد. در این مرحله داوران برای شما کامنت خواهند گذاشت و بسته به مورد با انجام اصلاحات مورد نظر سرانجام مقاله ای معتبر و علمی خواهید داشت.