خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده

بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده

بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده

بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده (مطالعه موردی: لپ تاپ دل)

نویسندگان: پیمان غفاری و معصومه خلیل زاده

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده بر اساس ۵متغیر شهرت برند ، کیفیت ، قیمت ،سطح اطلاعات مثبت و خدمات پس از فروش با روش علی انجام گردید . پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق ۵ فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیات ارائه شده ۳۰۶ پرسشنامه شامل ۲۳سوال طراحی و در شهر خرم آبادتوزیع گردید.این جامعه در بر گیرنده استفاده کنندگان از برند دل می باشد .فرضیه های مطرح شده از طریق تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL تأییدگردیدند. پس از تحلیل نتایج ، پیشنهاداتی در خصوص نتایج تحقیق، ارائه شده است.

واژگان کلیدی: استراتژی های کاهش ریسک ، ریسک ادراک شده مصرف کننده، لپ تاپ دل

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی اکبر ناصر نصیر و شوبرت مارکوسیان فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است. این روابط با در نظر گرفتن اعتماد مشتریان و ریسک ادراک‌شده صورت گرفته ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


parsmodir@gmail.com

برچسب


Copyright © ArashHabibi
Top