خانه   »  فصلنامه شماره پنج  »  شناسائي و تعيين اولويت زيرساخت‌هاي بکارگيري تجارت مشارکتي

شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصلنامه شماره پنج

ثبت یک دیدگاه

197 بازدید

شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی

شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

مهناز مشهدی و دکتراحمد رضا شکرچی زاده

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۵

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات داخل کشور است و با شناسائی زیرساخت های اصلی سازه تجارت مشارکتی آغاز گردید. پس از شناسائی مولفه‌های تجارت مشارکتی و همچنین شاخص‌های شناسائی شده در قالب یک مدل تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. نرخ ناسازگاری محاسبه شده در این پژوهش، در تمامی موارد کوچکتر از ۱/۰ بدست آمد. جامعه آماری در فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی، را پنل خبرگان تشکیل می‌دهند. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل صورت گرفته است.
دستاوردهای تحلیلی این پژوهش نشان می‌دهد زیرساخت‌های اصلی بکارگیری تجارت مشارکتی عبارتند از: عوامل فنی، نوآوری، محیط بیرونی، آمادگی سازمانی و فرهنگ تسهیم اطلاعات. در این میان بعد فنی، محیط بیرونی، فرهنگ تسهیم اطلاعات، آمادگی سازمان و بعد نوآوری به ترتیب از بیشترین تا کمترین اولویت برخوردار هستند. مهمترین شاخص‌های سنجش هر یک از زیرساخت‌ها عبارتند از: نیروی انسانی خلاق، احساس نیاز و گرایش به تغییر، استفاده بهینه از استعدادهای فردی، ارائه و بکارگیری روشهای جدید، فشار رقابتی بالا، رشد تکنولوژی در زمینه کاری، پشتیبانی مدیریت ارشد، امکانات مالی سازمان، امکانات سخت افزاری، امکانات نرم افزاری، اعتماد، توزیع اطلاعات، ارتباطات گسترده و همه جانبه، زیرساختار شبکه ارتباطی، پیشینه و قدمت سیستم فناوری اطلاعات، بلوغ فناوری اطلاعات.

واژگان کلیدی: تجارت مشارکتی، عوامل فنی، نوآوری، آمادگی سازمانی و فرهنگ تسهیم اطلاعات.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان‌غربی نویسندگان: ساناز جهانگیری* (الف)، دکتر محمود حیدری (ب) چکیده حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در ...
شناسایی عناصر زیربنایی تجارت سیار با استفاده از مدل سه شاخگی نویسندگان: سمیرا کهن خاکی* (الف)، دکتر محمود حیدری (ب) چکیده در عصر حاضر برای خرید کالا و خدمات و نیز برای انتقال پیغام ها ابزار های بی سیم مورد استفاده ی بیشتری قرار می گیرند هر چند تجارت سیار قسمت ناچیزی از کل تبادلات تجارت الکترونیکی را ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top