خانه   »  فصلنامه شماره پنج  »  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصلنامه شماره پنج

ثبت یک دیدگاه

306 بازدید

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل

تورج مجیبی و اکبر مردانی

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۵

چکیده
مساله اساسی در تحقیق حاضر این است که با توجه به وضعیت صنعت خودرو در کشور چه عواملی باعث ایجاد رضایت مشتریان این صنعت می شود و شرکت های خودروسازی می بایست به کدام دسته از عواملی نقش کلیدی در جلب رضایت مشتریان دارند ، تاکید نمایند.از نظر هدف ، این تحقیق از نوع پژوهش‌های کاربردی است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخت در کنار مطالعات کتابخانهایی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ،دارندگان خودروی کار (کامیون ،اتوبوس، کامیونت ، مینی بوس و پیکاپ ) در شهر تهران می‌باشند که برای دریافت کالا و خدمات پس از فروش به دفترفروش شرکت ایران خودرو دیزل در جاده ساوه مراجعه کرده‌اند که با مراجعه به بانک اطلاعاتی مربوطه تعداد حجم جامعه ۲۵۰ نفر میباشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول گرجسی و مورگان استفاده شده است. حجم نمونه برابر با ۱۵۰تعیین و روش نمونه‌گیری نیز بصورت نمونه‌گیری تصادفی می‌باشد. دادهها پس از جمعآوری ابتدا به صورت دستی تحلیل شده و وزنهای مربوطه استخراج میگردد و سپس با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز و با روش تحلیل سلسله مراتبی دادهها تجزیه و تحلیل شدهاند. نتایج حاصل نشان می‌دهد بیشترین مقدار ویژه برای مولفه شرایط پرداخت وجه و کمترین مقدار ویژه برای خدمات پس از فروش است که خدمات فروش و ویژگیهای خودرو به ترتیب دوم و سومین مقدار را به خود اختصاص دادهاند.

واژگان کلیدی: رضایت مشتری، صنعت خودرو سازی، روش سسلسله مراتبی،AHP، ایران خودرو دیزل

 

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند سید قاسم سلیمی زاویه فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . ...
تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت زهره رضایی *(الف) ، حسین منصوری(ب)، معصومه بخیت(ج)، مرتضی محمدی (د) چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی ...
شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم نیلوفر گودرزی*(الف) ، فرید الدین علامه حائری (ب) چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم در مجموعه سیتی سنتر اصفهان انجام گرفته است. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق، پنج فرضیه تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، تأثیر تصویر ...
بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( واحدهای تولیدی حلوا ارده شهرستان اردکان) محمد شاکر، محمد فتوحی اردکانی، امیر مذهب، حمیدرضا اردکانی چکیده در عصر حاضر با توجه به افزایش خرید و پرداخت‌های الکترونیک دستگاه‌های کارت خوان از اهمیت و جایگاهی ویژه‌ای برخوردار گشته است. هدف این ...
بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی: ابر فروشگاه هایپر استار تهران) نویسنده: فهامه محمدی* (الف)، دکتر حسن اسماعیل‌پور(ب) ‌‌‌   ‌‌ چکیده مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است. بدین جهت سازمان‌ها همواره در پی راه‌هایی برای جلب رضایت مشتری هستند تا بدین ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top