شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تجارت سیار با رویکرد تفسیری-ساختاری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

سمیرا کهن خاکی * (الف)

چکیده

دسترسی همگانی به گوشی‌های هوشمند و سادگی استفاده از امکانات متنوع آن، سبب شده تا ارتباطات از طریق تلفن همراه زمینه مناسبی برای تجارت سیار فراهم نماید. چنین روندی حاکی از آن است که تجارت سیار به یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تجارت الکترونیک در کشور تبدیل شود. در سال‌های اخیر تجارت سیار در ایران مورد استقبال بسیاری از جوامع علمی، صنعتی و تجاری شده است. بسیاری از صاحبان صنایع برای فروش کالا و خدمات و نیز برای انتقال پیغام‌های خود از ابزارهای بی‌سیم استفاده می‌کنند. اگرچه هنوز تجارت سیار قسمت ناچیزی از کل تبادلات تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد اما درآمد آن به سرعت رو به رشد است.
با عنایت به اهمیت موضوع و از آنجا که شناخت عوامل موفقیت تجارت سیار موضوعی است که سابقه تحقیق چندانی در کشور ندارد، در این مقاله کوشش شده است تا به خوشه‌بندی عناصر زیربنایی تجارت سیار پرداخته شود. با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان، مجموعه‌ای از این عناصر شناسایی شدند. این عوامل با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری-ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی شاخص‌ها به دست آمده است. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می‌کند می‌تواند به آنها در برنامه‌ریزی راهبردی برای آمادگی برای بکارگیری از تجارت سیار کمک کند.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، تجارت سیار، خوشه‌بندی، مدل ساختاری-تفسیری

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید