فصلنامه بازاریابی بهار 98

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۸

فصلنامه  بازاریابی بهار ۹۸ منتشر شد

فصلنامه الکترونیک و تخصصی بازاریابی شماره ۱۴ سال پنجم

این فصلنامه شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی است. مدل مفهومی ارائه شده در این شماره از مقاله های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر می‌تواند به عنوان یک مقاله بیس برای مطالعات آینده پژوهشگران بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

  1. بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر
  2. تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده
  3. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مبتنی بر تحلیل رقبا
  4. بررسی فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی شخصیت مصرف کننده
  5. تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مشتری
  6. ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه کوثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی
  7. بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین
  8. تأثیر منابع اطلاعاتی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی مشتری بر رفتار مالی با رویکرد شکوفایی کسب و کار
  9. ارزیابی تاثیر تبلیغات هراس انگیز و شگفت انگیز برخرید تصادفی آنلاین با نقش تعدیل گر عوامل محیطی و فردی
  10. تجاری سازی محصولات جدید مبتنی بر فناوری با رویکرد تحلیل شبکه فازی

برای ارسال مقاله جدید به فصلنامه بازاریابی پارس مدیر از منوی ثبت مقاله استفاده کنید.