خانه   »  شماره های پیشین فصلنامه, فصلنامه شماره دو  »  فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره 2 بهار 1395

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۲ بهار ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی شماره 2

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره دو

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، بهار ۱۳۹۵

شماره یک

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی
  2. تحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های شهروند تهران
  3. ضرورت تدوین استراتژی های بازاریابی در دوران پساتحریم
  4. مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی
  5. مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی
  6. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان
  7. بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء
  8. بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده
  9. شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار
  10. بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بر تصویرذهنی و وفاداری به نام و نشان تجاری در بازار خدمات

مطالب مرتبط برچسب

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : سوم، بهار 1396 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره سه فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، تابستان 1395 شماره سه فهرست مقاله های منتشر شده بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش دوره حیات و شبکه‌های عصبی مصنوعی مدلسازی فازی ساختارهای حلقه بسته مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بازاریابی سبز برهمکنش مرکز کنترل و رضایت ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره یک فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : اول، زمستان 1394 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساخت‌های آن بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد بررسی ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top