خانه   »  شماره های پیشین فصلنامه, فصلنامه شماره یک  »  فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره 1 بهار ۱۳۹4

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۱ بهار ۱۳۹۴

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۱ بهار ۱۳۹۴

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره یک

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : اول، زمستان ۱۳۹۴

شماره یک

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساخت‌های آن
  2. بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد
  3. بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران
  4. تحلیل شکاف کیفیت خدمات فروشگاه‌های الکترونیک با تکنیک وب کوال
  5. شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر
  6. بررسی تاثیر شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن
  7. بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری
  8. بررسی مقایسه ای شرکتهای کوچک و بزرگ : از نقطه نظر نهادینه سازی اخلاق مدیران بازاریابی
  9. بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات
  10. شناسایی عناصر زیربنایی تجارت سیار با استفاده از مدل سه شاخگی

مطالب مرتبط برچسب

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : سوم، بهار 1396 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره سه فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، تابستان 1395 شماره سه فهرست مقاله های منتشر شده بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش دوره حیات و شبکه‌های عصبی مصنوعی مدلسازی فازی ساختارهای حلقه بسته مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بازاریابی سبز برهمکنش مرکز کنترل و رضایت ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره دو فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، بهار 1395 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی تحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های شهروند تهران ضرورت تدوین ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top