خانه   »  شماره های پیشین فصلنامه, فصلنامه شماره سه  »  فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره 3 تابستان 1395

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۳ تابستان ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۳ تابستان ۱۳۹۵

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره سه

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، تابستان ۱۳۹۵

شماره سه

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش دوره حیات و شبکه‌های عصبی مصنوعی
  2. مدلسازی فازی ساختارهای حلقه بسته مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بازاریابی سبز
  3. برهمکنش مرکز کنترل و رضایت شغلی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار
  4. بررسی تاثیر وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت در صنایع خدماتی
  5. بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی با تحلیل پوششی داده‌ها
  6. سنجش موقعیت رقابتی و ابزاری مرکز مالی تهران در مقایسه با مراکز مالی نوظهور
  7. بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی
  8. بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط
  9. طراحی سازمان بر پایه مدل کسب و کار با رویکردی بر مدلسازی ساختاری تفسیری
  10. زنجیره تامین چابک راهکار کسب مزیت رقابتی در صنعت

مطالب مرتبط برچسب

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : سوم، بهار 1396 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره دو فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، بهار 1395 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی تحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های شهروند تهران ضرورت تدوین ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره یک فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : اول، زمستان 1394 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساخت‌های آن بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد بررسی ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top