خانه   »  شماره های پیشین فصلنامه, فصلنامه شماره پنج  »  فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره 5 زمستان 1395

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۵ زمستان ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی پارسمدیر شماره 5

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره پنج

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، زمستان ۱۳۹۵

شماره پنج

فهرست مقاله های منتشر شده

مطالب مرتبط برچسب

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : سوم، بهار 1396 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره چهار فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، پاییز 1395 شماره چهار فهرست مقاله های منتشر شده تاثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز شناسایی عوامل موثر بر ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top