خانه   »  شماره های پیشین فصلنامه, فصلنامه شماره شش, ویژه  »  فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره 6 بهار 1396

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۶ بهار ۱۳۹۶

فصلنامه بازاریابی پارسمدیر 6

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : سوم، بهار ۱۳۹۶

شماره پنج

فهرست مقاله های منتشر شده

مطالب مرتبط برچسب

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره پنج فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، زمستان 1395 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان ...
فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره چهار فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، پاییز 1395 شماره چهار فهرست مقاله های منتشر شده تاثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز شناسایی عوامل موثر بر ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top