خانه   »  فصلنامه شماره پنج  »  نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصلنامه شماره پنج

ثبت یک دیدگاه

257 بازدید

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

نویسنده: سعید میر

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۵

چکیده
در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نامشهودی که مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. اگرچه برندها عناصری بی جانند، اما مصرف کنندگان آن ها را اغلب دارای ویژگی های شخصیتی انسانی می دانند. شخصیت برند، عنصرکلیدی در هویت برند و ابزاری مهم برای ایجاد تمایز برند از رقبا است. آکر(۱۹۹۶) شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید می داند. یکی از عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مصرف کنندگان به محصولات و خدمات و در حالت کلی به برند یک سازمان، تصویری است که از شخصیت آن برند در ذهن مصرف کنندگان نقش می بندد. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم برند، شخصیت برند پرداخته و سپس به بررسی مفهوم وفاداری برند و در نهایت به رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مصرف کنندگان پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شخصیت برند، عوامل موثر بر شخصیت برند، وفاداری برند

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان رسول مرادی هزاری، سعید صادقی و انسیه فردی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار برندهای ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرفکنندگان در صنعت پوشاک ورزشی کشور میباشد. تعداد 340 نفر از مشتریان برندهای ...
بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش حسین قلیچ و لطف‌الله طائر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده این مطالعه با هدف شناسائی بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از ...
تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده در بانک مسکن در شهر اصفهان حديث ابراهيمي * (الف)،  ملیحه جوانی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی ebrahimi_hadis30@yahoo.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان چکیده هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل تاثیر وابستگی‌های سازمان بر رفتار مصرف‌کننده مي‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی با ...
فراخوان مقاله مدیریت رفتار مصرف کننده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه رفتار مصرف کننده برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: رفتار مصرف کننده کودک به عنوان مصرف کننده تفاوت مشتری و مصرف کننده بررسی رفتار خرید تکراری مصرف کنندگان بررسی عوامل موثر بر تکرار خرید تبدیل مصرف کننده به مشتری ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top