خانه   »  نگارش مقاله  »  نویسنده مسئول مقاله

نویسنده مسئول مقاله

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

نگارش مقاله

ثبت یک دیدگاه

2,563 بازدید

نویسنده مسئول مکاتبات

پژوهشگران زیادی در زمینه ترتیب نام نویسندگان در انواع مقالات خود دچار تردید و بی اطلاعی هستند. در این بحث مفاهیم پایه در زمینه نحوه نوشتن نویسندگان مقاله بیان می‌شود. نویسنده مسئول مقاله یا corresponding author نیز معرفی خواهد شد:

نویسنده مقاله
فردی است که در تحقیق یا پژوهش مورد نظر، بخشی از کار علمی و پژوهشی را برعهده داشته است. تمامی نویسندگان باید دارای شرایط زیر باشند تا نامشان جزء نویسندگان مقاله ذکر شود:
۱- تحقیق و پژوهش: فرد مورد نظر در بخش های مربوط به ایده پردازی، طراحی نقشه ی راه، اجرای علمی یا تحلیل و نتیجه گیری در مقاله نویسی نقش مثبت ایفا کرده باشد.
۲- نگارش و تالیف: فرد مورد نظر می بایست در تهیه ی مقاله، نکارش، ویرایش یا پیش نویس متن آن نقش داشته باشد.
۳- تائید علمی: فرد مورد نظر با نظارت و تائید پیش نویس مقاله، برای ارسال آن به نشریات تقدام کند.
نکته: صرف کار مدیریتی، جمع آوری اطلاعات، سرمایه گذاری و یا نظارت بر گروه تحقیقاتی، دلیل بر کسب عنوان نویسنده مقاله را ندارد.

نویسنده مسئول
مقالاتی که با همکاری چندین نویسنده انجام می شوند، لازم است یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول انتخاب شده تا علا وه بر اینکه جزء نویسندگان مقاله است، مسئولیت نگارش پیش نویس مقاله و پیگیری های بعدی مربوط به اخذ پذیرش و چاپ مقاله را برعهده دارد.
توجه داشته باشید که نویسنده ی راهبر حتما مدیر پروژه یا جزء ارکان اصلی پژوهش نیست و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
۱- نگارش و تالیف: لیستی از نام نویسندگان مقاله را با توجه به معیارهای گفته شده، تهیه می کند.
۲- تائید پیش نویس: نویسنده ی راهبر، پیش نویس مقاله را نگارش کرده و برای سایر نویسندگان ارسال می کند تا نظرات سایر نویسندگان را جویا شود.
۳- تائید علمی: نویسنده ی راهبر مسئول یکپارچگی پژوهش، کامل و دقیق بودن تنایج و صحت تحلیل هاست.

چه کسانی نمی توانند نویسنده ی مقاله باشند؟
۱- از منظر اخلاق در پژوهش، جایز نیست از نام افراد و شهرت آن ها برای بخشیدن اعتبار به مقاله استفاده کرد.
۲- برای اعتبار بخشی و یا هدیه به فرد یا افرادی، نمی بایست نام آن ها را به عنوان نویسنده ذکر کرد.
۳- هر فردی که مشمول شرایط ذکر شده به عنوان نویسنده ی مقاله نیست، نمی بایست نامش در کنار نویسندگان قرار گیرد.

بطور کلی دقت کنید اصولا امتیاز نفر اول از نویسنده مسئول (اگر نفر اول نباشد) بیشتر است. بنابراین اگر زحمات مقاله را متقبل شده اید بهتر است نام خود را در صدر قرار دهید زیرا صرفاً مسئول مکاتبات بودن برای کسب حداکثر امتیاز کافی نیست.

مطالب مرتبط برچسب

نشانه‌گزاری درست در متن و نگارش پارسی 1- تیترها دو نقطه بیانی (:) ندارد. 2- ویرگول، نقطه و مانند آن حتما باید چسبیده به کلمه قبلی و یک فاصله با حرف بعدی داشته باشند. ...
جلوگیری از ریجکت شدن مقاله در نگارش یک مقاله علمی مهمترین نکته رعایت اصول صحیح روش تحقیق در اولویت نخست قرار دارد. دقت کنید یک عبارت کلیدی وجود دارد: علم از حیث روش اعتبار پیدا می‌کند نه محتوا. بهترین محتوا بدون روش تحقیق علمی، یک کار علمی محسوب نمی‌شود. بنابراین در ارزیابی یک مقاله علمی نخستین ...
راهنمای نگارش فهرست منابع به سبک ونکوور اولین بار در سال 1978 گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در ونکوور بریتیش کلمبیا برای تهیه راهنمای نگارش مقالات ارائه شده در مجلات پزشکی گرد هم جمع شدند. این گروه به نام گروه ونکوور شناخته شد. حاصل این گردهمایی در سال 1979 مشتمل بر راهنمای نگارش فهرست منابع توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM ) ارائه شد. با  توسعه این گروه,  کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی شکل گرفت.  این کمیته ویرایشهای متعددی از " قوانین یکدست و هماهنگ جهت نوشته های ارائه شده به مجلات زیست پزشکی " تهیه و چاپ کرد که بطور کامل در سال 1997 تجدید نظر شد و ویرایش اصلی و نهایی آن در سال 2001 به اتمام رسید. علایم و نقطه گذاریهای ارائه شده در سبک ونکوور بر اساس استاندارد بین المللی ANSI   است که توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا  برای تهیه کلیه پایگاههای اطلاعاتی خود به کار می رود.

Copyright © ArashHabibi
Top