خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی

مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی

مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی

مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی

نویسندگان: فروغ عسکری، هاجر ایزدیار و الهه رضایی

چکیده
با توسعه روزافزون فناوری و کاربرد آن در خدمات مالی و بانکداری، مدل‌های متعددی جهت پذیرش بانکداری مجازی ارائه شده است. بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور بانکی است که بانک های عادی انجام می دهند. با این تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی،تجارت و بازرگانی مورد نظر خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر در بانکداری مجازی، تمام مراحل، از واریز پول برای سپرده گذاری، تا دریافت و انتقال وجه، و مبادله اسناد بین بانکی با تمام کشورها و از طریق رایانه انجام می‌شود. همچنین اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت بالا و شفافیت مبادلات با راه‌اندازی این بانک ها میسر خواهد شد.

مطالعه حاضر با هدف مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی صورت گرفته است. این مطالعه به صورت موردی در بانک ملت انجام شده است. در مدل‌های پذیرش بانکداری مجازی به عوامل متعددی اشاره شده است. در تمامی مدل‌ها این روابط یکسویه بوده و به پذیرش فناوری و نیت رفتار ختم می‌شوند. در این مطالعه الگوی روابط میان عوامل اصلی پذیرش بانکداری مجازی نشان داده شده است. براین اساس سهولت استفاده از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است و سودمندی ادراک شده از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اعتماد بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.

واژگان کلیدی: بانکداری مجازی، اعتماد، ریسک، سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء (مطالعه موردی: کارکنان بانک تجارت استان لرستان ) نوبسندگان: مسلم حقی و مجتبی حسینی فرد چکیده بانک ها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود کارکنان و مدیران خلاق و نوآور نیازمندند. در ...
دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی بانک-بیمه برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: بازاریابی بانک-بیمه : یکی از قابل توجه ترین تغییرات در زمینه توزیع خدمات مالی طی سال های گذشته ظهور و گسترش پدیده بانک بیمه بوده است. موسسات بانکی و شرکت های ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top