خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی

مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی

مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی

مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی

نویسندگان: دکتر علیرضا امیرکبیری و مریم احمدی فرد
چکیده
فرایند جهانی شدن حرکتی است که شروع شده و از علایم این فرایند، رشد بیشتر تجارت جهانی نسبت به تولید جهانی، رشد شرکت‌های فراملیّتی و رشد سریع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مالی خارجی است که به واسطه انقلاب تکنولوژیکی در یک دهه اخیر سرعت گرفته و به دلیل وابسته شدن بازارها به همدیگر سبب آسیب‌پذیری کشورها از بسیاری جهات و تأثیرپذیری آنها از وقایع و تحولات بازارهای مالی جهانی و بی‌وطن شدن پول شده است، بدون آنکه قادر به حفظ منافع خود و مقابله با آن‌ها باشند. در این مقاله با درک این مهم، با ماهیتی روش‌مندانه-تحلیلی، ضمن پرداختن به تفاوت بین جهانی شدن، جهانی‌سازی و بین المللی شدن، نحوه بی‌وطن شدن شرکت‌ها و پول مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه منطقی–تحلیلی این تحقیق کتابخانه‌ای نشان می‌دهد، اگر چه اقتصاد جهانی معاصر (برخلاف عصر زیبا یا سلطۀ امریکا) پیرامون سه مرکز اصلی قدرت اقتصادی شکل می‌گیرد، بیشترین سهم جریانات اقتصاد جهانی از جمله تجارت و سرمایه در میان نظام‌های اقتصادی اصلی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متمرکز شده است و کشورهای کمتر توسعه‌یافته باید این عقیده را که باز نمودن درها به روی رقابت خدمات بین‌المللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و کشاورزی اقتصادهای پیشرفته است، کنار بگذارند و با آزادسازی بخش‌های خدماتی، از این فرایند بهره‌مند شوند.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، پول بی وطن، بازار تجارت جهانی.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top