خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان

نویسندگان: دکتر کامبیز شاهرودی، صنم ابراهیم‌نیا

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می‌باشد و بر اساس ماهیت، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. این پژوهش در شرکت ایران‌خودرو صورت گرفته است و ۲۰ نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. شاخص سازگاری پرسشنامه‌های مقایسه زوجی کوچکتر از ۱/۰ و در محدوده قابل قبول بوده است. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارهای اصلی نشان داده است : معیار کیفیت با وزن نرمال ۲۹۲/۰ از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار پاسخگویی با وزن نرمال ۲۵۸/۰ در اولویت دوم قرار دارد. معیار کارایی با وزن نرمال ۲۳۸/۰ در اولویت سوم قرار دارد. معیار نوآوری با وزن نرمال ۲۱۲/۰ در اولویت انتهایی قرار دارد. براساس محاسبات سوپرماتریس حد، شاخص ارزش هزینه کردن برای خدمات با وزن نرمال ۱۰۷/۰ از بیشترین اهمیت در میان تمامی شاخص‌های موجود برخوردار است. صرفه‌جویی در هزینه با وزن ۰۸۹۸/۰ از اولویت دوم برخوردار می‌باشد. شاخص‌های مزیت خدمات نسبت رقبا و صرفه‌جویی در زمان با وزن مشابه از اهمیت بالائی برخوردار هستند.

واژگان کلیدی: رقابت‌پذیری، کارایی، کیفیت، نوآوری، پاسخگویی، صنعت بیمه

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه مهسا ویسی * (الف)،  لاله بابایی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی mahsa.veisi65@gmail.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان چکیده در بازار رقابتی امروز نیروی فروش اهرم اجرایی سازمان‌ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ...
ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی: شواهدی از صنعت بیمه فصلنامه بازاریابی و تبلیغات پارس‌مدیر، شماره دو، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱ تا ۱۵ نویسندگان:رضا آیبُد*، دکتر جمشید امانی و دكتر یاسان‌اله پوراشرف چکیده هدف از این پژوهش، بررسی ناکامی در خدمت‌رسانی و پیوندی است که با رفتار دگرگزینی دارد. نوع پژوهش به ...
شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از 5 نیروی رقابتی پورتر نویسندگان: دکتر ناصر حمیدی (الف)، سیماقجربیگی* (ب) چکیده بیمه عمر به عنوان یکی از شاخص‌های شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی درجه اهمیت بالایی دارند. لذا در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر ...
دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی بانک-بیمه برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: بازاریابی بانک-بیمه : یکی از قابل توجه ترین تغییرات در زمینه توزیع خدمات مالی طی سال های گذشته ظهور و گسترش پدیده بانک بیمه بوده است. موسسات بانکی و شرکت های ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


parsmodir@gmail.com

برچسب


Copyright © ArashHabibi
Top