خانه   »  فصلنامه شماره یک  »  بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان‌غربی

نویسندگان: ساناز جهانگیری* (الف)، دکتر محمود حیدری (ب)

چکیده
حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات میباشند. بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان‌غربی رسالت تحقیق حاضر میباشد. پرسشنامه طراحی شده (محقق ساخته) در این پژوهش؛ دربردارنده ۲۰ پرسش میباشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چندگزینهای لیکرت، دانسته های نمونه آماری اندازه گیری شده است. پژوهش حاضر؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری دادهها، توصیفی بوده و سرشتی پیمایشی دارد. روش آماری استفاده شده جهت آزمون فرضیه های تحقیق؛ آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که باتوجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبهبندی اثرات گمرک الکترونیک بااستفاده از آزمون فریدمن، اطلاعرسانی بموقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا میباشد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گمرک الکترونیکی، تسهیل صادرات

منبع : فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر، دوره یک، شماره یک، زمستان ۱۳۹۴، صفحات ۱۰۳-۱۱۰

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

شناسائي وتعيين اولويت زيرساخت‌هاي بکارگيري تجارت مشارکتي درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مهناز مشهدی و دکتراحمد رضا شکرچی زاده فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات ...
شناسایی عناصر زیربنایی تجارت سیار با استفاده از مدل سه شاخگی نویسندگان: سمیرا کهن خاکی* (الف)، دکتر محمود حیدری (ب) چکیده در عصر حاضر برای خرید کالا و خدمات و نیز برای انتقال پیغام ها ابزار های بی سیم مورد استفاده ی بیشتری قرار می گیرند هر چند تجارت سیار قسمت ناچیزی از کل تبادلات تجارت الکترونیکی را ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top