شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک

شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک نادر منصور لگورج و موسی منصور سمایی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده مطالعه حاضر با ...

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری موزه‌های دفاع مقدس

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری موزه‌های دفاع مقدس ابراهیم هاشمی و دکتر سید محمد نوع‌پسند فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده مکان های فرهنگی و ...

شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات

شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات شهلا نصرتی و فخرالدین معروفی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده صادرات يكي از صنايع با ...

رابطه بسته‌بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی

رابطه بسته‌بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی مونا رهنما و رضا شافعی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر ...

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان رسول مرادی هزاری، سعید صادقی و انسیه فردی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، ...

اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز

اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز پروانه قلی پور و محمد مهدی مظفری فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده این پژوهش به ...

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند سید قاسم سلیمی زاویه فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار ...

آرشیو موضوع : فصلنامه شماره شش

شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک نادر منصور لگورج و موسی منصور سمایی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک صورت گرفته است. از آنجاییکه که در مقایسه با کامپیوترهای شخصی، تعداد تلفن‌های همراه بسیار بیشتر است، بانک‌داری همراه در مقایسه با بانک‌داری الکترونیک با استقبال بیشتری در میان بانکداران قرار گرفته است. همچنین گوشی‌های تلفن به این دلیل که ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۳۴

ثبت یک دیدگاه

76 بازدید

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری موزه‌های دفاع مقدس ابراهیم هاشمی و دکتر سید محمد نوع‌پسند فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده مکان های فرهنگی و از جمله ، موزه‌های جنگ و مناطق عملیاتی دفاع مقدس با داشتن عملکردهای فرهنگی و مذهبی دارای پتانسیل بالایی جهت تبدیل به مکان هایی پایدار جهت گردشگری می باشند که توجه و اهمیت مسئولین امر را جهت پایداری و دوام بی بیشتر گردشگری را در سطح ملی و بین المللی ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۳۲

ثبت یک دیدگاه

108 بازدید

شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات شهلا نصرتی و فخرالدین معروفی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده صادرات يكي از صنايع با سابقه در كشور ايران بوده و در سالهاي اخير نيز با افزايش توجه سرمايه‌گذاران مواجه شده است. در عين حال، افزايش رقابت و همچنين واردات محصولات مشابه باعث ايجاد چالش‌هاي جديدي براي صاحبان اين صنعت شده است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه در ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۳۱

ثبت یک دیدگاه

104 بازدید

رابطه بسته‌بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی مونا رهنما و رضا شافعی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر بسته‌بندی محصول بر وفاداری مشتریان است. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. براساس نحوه گردآوری داده‌ها نیز در این پژوهش هم از روش‌های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مطالعات انجام ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۲۵

ثبت یک دیدگاه

117 بازدید

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان رسول مرادی هزاری، سعید صادقی و انسیه فردی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار برندهای ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرفکنندگان در صنعت پوشاک ورزشی کشور میباشد. تعداد 340 نفر از مشتریان برندهای ورزشی ایرانی در فروشگاههای ورزشی شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامهها را تکمیل کردند. پس از آن ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۲۳

ثبت یک دیدگاه

148 بازدید

اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز پروانه قلی پور و محمد مهدی مظفری فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۱۹

ثبت یک دیدگاه

146 بازدید

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند سید قاسم سلیمی زاویه فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . امروزه حفظ سهم بالایی از بازار رقابتی، مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه همراه با رضایت مندی است که ...

۱۹ تیر ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۰۸

ثبت یک دیدگاه

370 بازدید

صفحه 1 از 212

Copyright © ArashHabibi
Top