بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده

بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش حسین قلیچ و لطف‌الله طائر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده این مطالعه ...

شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی

شناسائي وتعيين اولويت زيرساخت‌هاي بکارگيري تجارت مشارکتي درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مهناز مشهدی و دکتراحمد رضا شکرچی زاده فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره ...

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی اکبر ناصر نصیر و شوبرت مارکوسیان فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان ...

عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خانه و کاشانه مازندران جعفر هرسیج‌ثانی و محمود یحیی زاده فر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، ...

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران امین نظام الاسلامی و حسین محمدی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده رفتار مصرف‌کننده ...

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان نویسنده: سعید میر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی ...

بررسی کیفیت خدمات در شرکت هواپیمایی آسمان با مقیاس وب‌کوال فازی

بررسی کیفیت خدمات در شرکت هواپیمایی آسمان با مقیاس وب‌کوال فازی میترا بابایی، علی صنایعی و آرش شاهین فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده در ...

آرشیو موضوع : فصلنامه شماره پنج

بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش حسین قلیچ و لطف‌الله طائر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده این مطالعه با هدف شناسائی بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ارزش‌گزاری پاسخ پرسش‌های تخصصی با طیف لیکرت پنج ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۲۰:۲۰

ثبت یک دیدگاه

250 بازدید

شناسائي وتعيين اولويت زيرساخت‌هاي بکارگيري تجارت مشارکتي درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مهناز مشهدی و دکتراحمد رضا شکرچی زاده فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات داخل کشور است و با شناسائی زیرساخت های اصلی سازه تجارت مشارکتی آغاز گردید. پس از شناسائی مولفه‌های تجارت مشارکتی ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۲۰:۱۹

ثبت یک دیدگاه

178 بازدید

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی اکبر ناصر نصیر و شوبرت مارکوسیان فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است. این روابط با در نظر گرفتن اعتماد مشتریان و ریسک ادراک‌شده صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود که به صورت پیمایشی-توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۲۰:۱۸

ثبت یک دیدگاه

402 بازدید

عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خانه و کاشانه مازندران جعفر هرسیج‌ثانی و محمود یحیی زاده فر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده یک راهکار جهت بهسازی نیروی فروش و بهره‌مندی از نیروی فروش توانمند، عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش است. در این تحقیق عارضه یابی در زمینه موارد مربوط به جذب نیروی فروش صورت گرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تبیین عارضه‌های جذب نیروی فروش برای افزایش کارآیی ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۲۰:۱۷

ثبت یک دیدگاه

159 بازدید

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران امین نظام الاسلامی و حسین محمدی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده رفتار مصرف‌کننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساسی در استراتژی بازاریابی است، برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه ارتباط مشتری محسوب می‌گردد که ایده یا تصویر از یک محصول یا خدمت ویژه است که مصرف‌کنندگان را به‌واسطه شناخت نام، لوگو، شعار، یا طرحی از یک شرکت که دارای ایده یا ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۲۰:۱۶

ثبت یک دیدگاه

180 بازدید

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان نویسنده: سعید میر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نامشهودی که مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. اگرچه برندها عناصری بی جانند، اما مصرف کنندگان آن ها را اغلب دارای ویژگی ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۱۹:۵۵

ثبت یک دیدگاه

198 بازدید

بررسی کیفیت خدمات در شرکت هواپیمایی آسمان با مقیاس وب‌کوال فازی میترا بابایی، علی صنایعی و آرش شاهین فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده در این تحقیق کیفیت خدمات شرکت هواپیمایی آسمان با استفاده از مدل وب‌کوال فازی از دیدگاه مشتریان شرکت‌های هواپیمایی موردارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس عوامل ملموس (فیزیکی)، قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری، اطمینان دادن و همدلی به عنوان مهمترین عوامل خدماتی که می‌توانند بر انتخاب و دیدگاه مشتریان تاثیر گذارند، ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۱۹:۵۴

ثبت یک دیدگاه

169 بازدید

صفحه 1 از 212

Copyright © ArashHabibi
Top