فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۶ بهار ۱۳۹۶

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : سوم، بهار 1396 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده ...

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۵ زمستان ۱۳۹۵

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره پنج فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، زمستان 1395 شماره پنج فهرست مقاله های منتشر شده ...

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۴ پاییز ۱۳۹۵

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره چهار فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، پاییز 1395 شماره چهار فهرست مقاله های منتشر شده...

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۳ تابستان ۱۳۹۵

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره سه فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، تابستان 1395 شماره سه فهرست مقاله های منتشر شده ...

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۲ بهار ۱۳۹۵

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره دو فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : دوم، بهار 1395 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده ...

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۱ بهار ۱۳۹۴

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره یک فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات سال : اول، زمستان 1394 شماره یک فهرست مقاله های منتشر شده ...

مقاله ریجکت شده

جلوگیری از ریجکت شدن مقاله در نگارش یک مقاله علمی مهمترین نکته رعایت اصول صحیح روش تحقیق در اولویت نخست قرار دارد. دقت کنید یک عبارت ...

آرشیو موضوع : شماره های پیشین فصلنامه

جلوگیری از ریجکت شدن مقاله در نگارش یک مقاله علمی مهمترین نکته رعایت اصول صحیح روش تحقیق در اولویت نخست قرار دارد. دقت کنید یک عبارت کلیدی وجود دارد: علم از حیث روش اعتبار پیدا می‌کند نه محتوا. بهترین محتوا بدون روش تحقیق علمی، یک کار علمی محسوب نمی‌شود. بنابراین در ارزیابی یک مقاله علمی نخستین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد رعایت روش تحقیق علمی است. زمانی که پژوهشگر مقاله‌ای را به یک ژورنال معتبر ...

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ , ساعت ۹:۲۳

ثبت یک دیدگاه

537 بازدید


Copyright © ArashHabibi
Top