نمایش مطالب با برچسب فصلنامه بازاریابی

اصول اخلاقی انتشار مقاله اصول علم و اخلاق چنان درهم تنیده‌اند که نمی‌توان بدون اخلاق، علم را متصور بود و بدون بالندگی علمی، رشد اخلاق میسور نیست. اصول مربوط به فصلنامه 1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و ...

۱۱ دی ۱۳۹۴ , ساعت ۱۴:۳۰

ثبت یک دیدگاه

495 بازدید


Copyright © ArashHabibi
Top