فصلنامه الکترونیک بازاریابی پارسمدیر

ناشر جدیدترین مقاله های بازاریابی مبتنی بر روش تحقیق علمی

نشر مقاله های بازاریابی بصورت الکترونیک با هدف دسترسی همگانی

نشر الکترونیک مقاله بازاریابی با هدف حمایت از محیط زیست

حمایت از رویکردهای جدید در مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار

روش نشر مقاله شما

مقاله ارسالی باید در حوزه مدیریت بازاریابی باشد

مقاله بازاریابی نباید در هیچ نشریه دیگری چاپ شده باشد

مقاله بازاریابی باید دارای روش پژوهش علمی باشد

هر چه موضوع مقاله بازاریابی جدیدتر باشد امکان نشر بیشتر است

از کارشناسی ارشد تا دکتری پشتیبان شما هستیم.

آخرین مقاله های منتشر شده

عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است.

ارائه مدلی جهت بررسی وفاداری مشتری با استفاده از استراتژی تبلیغات بر بنیاد گرند تئوری

ارائه مدلی جهت بررسی وفاداری مشتری با استفاده از استراتژی تبلیغات بر بنیاد گرند تئوری : فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۸

بررسی راه حل های مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد بازاریابی پایدار

استفاده از مدیریت دانش مشتری در بازاریابی پایدار یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌کند. هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راه حلهای مذکور می‌باشد.

تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بازاریابی پایدار در شرکت لبنیات میهن

این مطالعه با هدف طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین جهت بازاریابی پایدار صورت گرفته است. این پژوهش در شرکت لبنیات میهن-فارس انجام شده است.

مدل سازی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : بانک مسکن)

شدت رقابت در بازارهای مالی و درک اهمیت حفظ مشتریان سازمان ها را برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط با مشتریان وابسته است.

ارائه مدل هوشمند کسب و کار در شرکت های تجاری کوچک (شرکت فاتح صنعت کیمیا)

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل مناسب برای هوش تجاری کسب‌وکار با به‌کارگیری دسته‌بندی و تحلیل وضعیت کسب‌وکار است.شرکت فاتح صنعت کیمیا به‌عنوان مطالعه موردی است.

تاثیر بازی‌پردازی بر رضایت و درگیری مشتریان در شرکت بازرگانی سام آسیا

بازی‌پردازی یکی از جدیدترین روش‌های بازاریابی مبتنی بر فناوری می‌باشد که رشد قابل توجهی در حوزه تجارت الکترونیک داشته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir