دسته: فصلنامه بازاریابی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر دارای مجوز از وزرات ارشاد بصروت اختصاصی در زمینه تحقیقات بازاریابی و تبلیغات. در این فصلنامه جدیدترین مقاله های بازاریابی با رویکردی مبتنی بر روش تحقیق علمی منتشر می گردد. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر از زمستان 1394 فعالیت می کند.

فراخوان مقاله گردشگری

فراخوان مقاله بازاریابی گردشگری

کلیه اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی به فصلنامه بازاریابی پارس‌‌مدیر ارسال نمایند.

فراخوان مقاله بازاریابی ورزشی

فراخوان مقاله بازاریابی ورزشی

کلیه اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی به فصلنامه بازاریابی پارس‌‌مدیر ارسال نمایند.

فراخوان مقاله بازاریابی

فراخوان مقاله بازاریابی

کلیه اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی به فصلنامه بازاریابی پارس‌‌مدیر ارسال نمایند.

پرداخت هزینه نشر

پرداخت هزینه نشر

پرداخت هزینه نشر مقاله در فصلنامه الکترونیک بازاریابی پارس مدیر با درگاه امن به پرداخت ملت بدون کانال واسطه و با حفظ حریم خصوصی

قوانین و مقررات فصلنامه

قوانین و مقررات فصلنامه

قوانین و مقررات فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شامل قوانین مربوط به نشر مقاله های بازاریابی و قوانین مربوط به خرید اینترنتی از فصلنامه

نمایه فصلنامه

نمایه فصلنامه

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر در بزرگترین مراکز علمی مانند پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات علمی فارسی کشور نورمگز نمایه شده است.

آموزش نگارش مقاله

آموزش نگارش مقاله

آموزش نگارش مقاله علمی پژوهشی جهت چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر و دارای ارزش علمی بالا نیازمند رعایت اصولی در نگارش مقاله است.

روش ارسال مقاله بازاریابی

روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله برای فصلنامه بازاریابی پارس مدیر و زمان داوری مقاله های ارسالی و شیوه آگاهی از پذیرش مقاله های بازاریابی در فصلنامه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir