دسته: فصلنامه بازاریابی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر دارای مجوز از وزرات ارشاد بصروت اختصاصی در زمینه تحقیقات بازاریابی و تبلیغات. در این فصلنامه جدیدترین مقاله های بازاریابی با رویکردی مبتنی بر روش تحقیق علمی منتشر می گردد. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر از زمستان 1394 فعالیت می کند.

پرداخت هزینه نشر

پرداخت هزینه نشر

پرداخت هزینه نشر مقاله در فصلنامه الکترونیک بازاریابی پارس مدیر با درگاه امن به پرداخت ملت بدون کانال واسطه و با حفظ حریم خصوصی

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات فصلنامه

قوانین و مقررات فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شامل قوانین مربوط به نشر مقاله های بازاریابی و قوانین مربوط به خرید اینترنتی از فصلنامه

نمایه فصلنامه

نمایه فصلنامه

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر در بزرگترین مراکز علمی مانند پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات علمی فارسی کشور نورمگز نمایه شده است.

آموزش نگارش مقاله

آموزش نگارش مقاله

آموزش نگارش مقاله علمی پژوهشی جهت چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر و دارای ارزش علمی بالا نیازمند رعایت اصولی در نگارش مقاله است.

روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله

روش ارسال مقاله برای فصلنامه بازاریابی پارس مدیر و زمان داوری مقاله های ارسالی و شیوه آگاهی از پذیرش مقاله های بازاریابی در فصلنامه

شرایط پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه بازاریابی مدیر مقاله باید دارای چکیده، مقدمه، ادبیات پژوهش، روش تحقیق، تحلیل داده‌ها و بحث و نتیجه‌گیری باشد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اصول اخلاقی در نشر یک مقاله از سوی نویسنده مسدول مقاله و فصلنامه الزامی است. نویسندگان و پژوهشگران باید در ارسال مقاله اصول اخلاقی را رعایت کنند.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

درباره ما

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر قصد دارد تا با اشاعه فرهنگ دانش پژوهی و ارائه مقالات بازاریابی جدید که با رویکرد صحیح علمی نگارش شده است،

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir