اصول اخلاقی پژوهش

اصول اخلاقی انتشار مقاله

پژوهشگران و نویسندگان مقاله باید اصول اخلاقی زیر را رعایت نمایند:

  1. مقاله باید حاصل تحقیق خود نویسنده در زمینه بازاریابی باشد.
  2. اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد رضایت پژوهشگران دیگر الزامی است و نویسنده مسئول مکاتبات در قبال ادعا و اعتراض پژوهشگرانی که به عنوان همکار اعلام کرده است، پاسخگو می‌باشد.
  3. مقاله باید پژوهشی و دارای بخش تحلیل داده‌ها و کار میدانی باشد. داده‌سازی و مواردی از این دست با روح پژوهش علمی منافات دارد.
  4. مقاله‌های ارسالی به فصلنامه، نباید پیش از این، در هیچ‌یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
  5. مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.
  6. براساس اصول اخلاقی انتظار می‌رود موضوعات مورد بحث در مقاله در زمینه اهداف فصلنامه ساماندهی شود.
  7. در ارجاع به منابع دیگر لازم است تا موضوع مورد اشاره مجدد از زبان پژوهشگر تبیین شود و از کپی کردن صرف مطالب دیگران پرهیز شود.
  8. تازه بودن منابع و نوآوری در ارائه مقاله رسالت علمی و اخلاقی پژوهشگر است.

شرایط انصراف از مقاله

در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در فصلنامه “بازاریابی پارس‌مدیر” این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله و با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای نویسنده مسئول قابل اجرا می باشد. جهت دریافت فرم از لینک زیر استفاده کنید.

| فرم انصراف از نشر مقاله

رعایت اصول اخلاقی از سوی فصلنامه

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر نسبت به دستاوردهای پژوهشگران خود را متعهد دانسته و حفظ دستاوردهای علمی پژوهشگران را حق قانونی و اخلاقی خود می داند.

براساس اصول اخلاقی فصلنامه، هرگونه نوآوری و دستاورد پژوهشی از مقاله های علمی پژوهشگران برای این افراد محفوظ خواهد ماند.

اطلاعات شخصی و مکاتبات پژوهشگران بصورت محرمانه در همین فصلنامه محفوظ خواهد ماند.

داوری مقاله‌ها در فصلنامه بازاریابی پارس مدیر همواره بر اساس کیفیت و توانمندی پژوهشی مقاله صورت خواهد گرفت.

مدیریت و مجموعه فصلنامه الکترونیک بازاریابی پارس مدیر در نشر دستاوردهای پژوهشی ارسالی نهایت تلاش خود را خواهد کرد.

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر خواهد کوشید تا تمامی ایرادات، ابهامات، مشکلات و شبهات پژوهشی مطروحه را پاسخگویی نماید.