مجوز نشر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر

پروانه انتشار فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

بسمه الله الرحمن الرحیم

پروانه انتشار رسانه غیربرخط

به موجب ماده سیزده قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار رسانه غیربرخط پارس مدیر در زمینه صنعت تبلیغات و بازاریابی (اختصاصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه به نام آقای آرش حبیبی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۷۴۸۵۴ صادر می گردد. امید است با رعایت قانون مطبوعات در تحقق رسالت فرهنگی و مطبوعاتی خویش موفق باشید.

معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی

اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به http://www.e-rasaneh.ir و یا ارسال شماره ثبت به پیامک ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ قابل راستی آزمایی است. تاریخ مجوز اولیه ۴/۳/۱۳۹۴ می‌باشد.

پروانه انتشار فصلنامه پارس مدیر

برای دیدن مجوز در ابعاد اصلی روی عکس کلیک کنید