پذیرش مقاله بازاریابی

شرایط پذیرش مقاله

تمامی شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه بازاریابی مدیر براساس موازین علمی و اصول اخلاقی انتشار مقاله تنظیم شده است.

  • مقاله باید در زمینه بازاریابی باشد.
  • مقاله باید به قلم پژوهشگر بوده و صرفا ترجمه یا اقتباس از مقالات دیگر نباشد.
  • مقاله باید دارای روش شناسی پژوهش و کار میدانی باشد و مقاله‌های مروری پذیرش نمی‌شوند.
  • صفحه اول مقاله باید شامل عنوان، نام پژوهشگر(گان)، چکیده و واژگان کلیدی باشد.
  • بنده مقاله باید دارای مقدمه، ادبیات پژوهش، روش پژوهش، تحلیل داده‌ها و نتیجه گیری و پیشنهاد باشد.
  • مقاله باید دست کم دارای ده منبع فارسی و لاتین باشد.
  • اولویت نشر با مقاله‌هایی است که دارای نوآوری بوده و از منابع جدید استفاده می کنند.
  • متن فارسی مقاله باید با قلم B-Nazanin و اندازه ۱۴ و فاصله خط Single باشد.
  • متن لاتین مقاله باید با قلم Times New Roman و اندازه ۱۲ و فاصله خط Single باشد.
  • مقاله باید در فایل ورد مطابق تمپلیت زیر وارد شود.

| دریافت تمپلیت نگارش مقاله

صفحه نخست مقاله

عنوان تحقیق (قلم فارسی بی-تیتر ۱۳ و لاتین Times 13)

نویسنده اول (الف)، نویسنده دوم(ب)، نویسنده سوم(ج)، نویسنده چهارم (د)
الف: تحصیلات و سمت نویسنده اول
ب: تحصیلات و سمت نویسنده دوم
ج: تحصیلات و سمت نویسنده سوم
د: تحصیلات و سمت نویسنده اول
نکته: نویسنده‌ای که مسئول مقاله است با ستاره مشخص شود و علاوه بر تحصیلات و سمت باید ایمیل وی نیز مشخص شود.
برای بیان مشخصات و پست الکترونیک به هیچ عنوان از پاورقی استفاده نشود.
چکیده
چکیده در نهایت باید دو پاراگراف و دوازده خط باشد. پاراگراف اول اهمیت موضوع و روش پژوهش تشریح شود. در پاراگراف دوم باید نتایج پژوهش و استنتاج پژوهشگر ارائه شود.
در حد امکان از واژگان لاتین استفاده نشود.
به هیچ عنوان از پاورقی استفاده نشود.
به هیچ عنوان از منبع استفاده نشود.
به هیچ عنوان از عبارات مقالات دیگر در چکیده استفاده نشود.
واژگان کلیدی: کلمه کلیدی اول، کلمه کلیدی دوم، …. بین ۳ تا ۷ کلید واژه

تنظیمات مقدمه مقاله

قلم مقدمه مانند قلم کل متن باید ب-نازنین فارسی ۱۳ و برای لاتین times new roman با اندازه ۱۱ باشد.
مقدمه در نهایت باید یک صفحه تا یک صفحه و یک پاراگراف باشد.
در مقدمه از ذکر نکات بدیهی پرهیز کنید.
در صورت امکان مقدمه را با عباراتی مانند اخیراً، امروزه، در سالیان اخیر و … شروع نکنید.
پاراگراف آخر مقدمه باید به قلم خود نویسنده و بدون ذکر منبع باشد. در پاراگراف آخر تشریح کنید این مقاله با چه هدفی نوشته شده است.
در مقدمه از درج شکل و جدول اجتناب کنید.
در سایر قسمت‌های متن (جز مقدمه) عنوان هر شکل را زیر شکل مربوط وارد کنید. عنوان هر جدول را بالای جدول وارد کنید. عنوان شکل‌ها و جدول‌ها ب-نازنین فارسی ۱۲ بلد باشد.
در کل متن به هیچ عنوان از پاورقی استفاده نکنید.

تنظیمات پیشینه و مبانی نظری پژوهش

در پیشینه از اینکه بنویسید چه کسانی در چه سالی چه مقاله‌ای نوشته‌اند به شدت اجتناب کنید.
برای نمونه «درفشی و همکاران به سال ۱۳۹۰ مقاله‌ای با عنوان عوامل موثر بر بانک‌داری اینترنتی اراده کرده‌اند. هدف پژوهش آنها این بوده است که …» این روش نوشتن کاملاً اشتباه است. انبوهی از مقاله‌های پیشین وجود دارد. در یک مقاله پژوهشی هدف معرفی مقاله‌های دیگران نیست. این روش مخصوص مقاله‌های مروری است که در فصلنامه‌های تخصصی و اختصاصی جایگاهی ندارند.
باید با استناد به تحقیقات پیشین در جهت بیان مساله خود پیش بروید. برای پذیرش مقاله اهمیت دارد.
۱- اگر مقاله‌ای مبتنی بر مدل‌های آماری دارید در پایان هر بحث باید به فرضیه پژوهشی برسید.
۲- اگر مقاله‌ای مبتنی بر تحقیق در عملیات دارید در پایان هر بحث باید به سوال پژوهشی برسید.
پیشینه و مبانی نظری می‌تواند دو تا سه صفحه باشد.

تنظیمات فهرست منابع

شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.
شهرت، نام؛ شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.
شهرت، نام؛ شهرت، نام؛ شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.
مثال
درفشی، ناهید؛ عسگری، فروغ؛ ایزدیار، هاجر. (۱۳۹۴)، عوامل موثر بر بانک‌داری اینترنتی، فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی پارس‌مدیر، سال اول، شماره ۱٫
برای مقاله‌های لاتین نیز به همین روش عمل کنید.

فهرست‌نویسی درون متنی
شهرت، سال برای مثال (درفشی، ۱۳۹۴)
منابع لاتین هم حتما به صورت فارسی نوشته شود برای مثال: (کاتلر، ۲۰۰۹)
اگر دو نفر باشند: (درفشی و عسگری، ۱۳۹۴)
اگر بیش از دو نفر باشند: (درفشی و همکاران، ۱۳۹۴)